Kleingeräte

Scherenbühne

Preis pro Tag: 125 Euro
Preis pro Woche: 500 Euro
Preis pro Wochenende: 210 Euro

Rührwerk Makita

Preis pro Tag: 20 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro

Holzhobel Makita

Preis pro Tag: 20 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro

Anwärmbrenner

Preis pro Tag: 15 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro