Heben

Scherenbühne

Preis pro Tag: 125 Euro
Preis pro Woche: 500 Euro
Preis pro Wochenende: 210 Euro

Saugheber 3-Kopf

Preis pro Tag: 10 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro

Saugheber Bohle

Preis pro Tag: 15 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro