Radlader

Radlader 1

Preis pro Tag: 169 Euro
Preis pro Woche: 699 Euro
Preis pro Wochenende: 299 Euro

Radlader 2

Preis pro Tag: 199 Euro
Preis pro Woche: 799 Euro
Preis pro Wochenende: 349 Euro

Dumper Wacker DT 10

Preis pro Tag: 149 Euro
Preis pro Woche: 499 Euro
Preis pro Wochenende: 249 Euro