Transport

Transporter mit Plane

Preis pro Tag: 129 (1/2 Tag = 89) Euro
Preis pro Woche: 699 Euro
Preis pro Wochenende: 199 Euro

Hubwagen

Preis pro Tag: 19 Euro
Preis pro Woche: 89 Euro
Preis pro Wochenende: 35 Euro

Sackkarre

Preis pro Tag: 10 Euro
Preis pro Woche: - Euro
Preis pro Wochenende: - Euro